redhead-young-worker-plant-market
tractor-spraying-pesticides-with-sprayer-large-green-agricultural-field
farmer-uses-mist-sprayer-treat-potato-plantation-from-pests-colorado-potato-beetles-uses-chemicals-agriculture-crop-processing-protection-care

Eko Lame

Organski stimulator rasta biljaka

Eko Lame

Eko Lame - Uvod

Eko Lame - Uvod

Organski stimulator rasta biljaka

Voćarstvo i ratarstvo se praktično ne mogu zamisliti bez česte upotrebe fungicida, pesticida i drugih hemijskih jedinjenja, čiji se tačan uticaj na zdravlje ljudi, životinja i korisnih insekata (pčela) još uvek u potpunosti ne poznaje ili su dokazani negativni efekti.

Danas su standardi o bezbednosti hrane za potrošače predmet ozbiljnih analiza, zbog toga što je hrana jedan od uzroka većeg broja bolesti kao što su: klinička gojaznost, kancer, dijabetes ili kardiovaskularne bolesti.

Rešavanje ovog problema se danas vidi u organskoj proizvodnji, koja je uvek praćena značajno nižim proizvodnim rezultatima i/ili zdravijoj konvencionalnoj proizvodnji.

Ciljne kupce najviše interesuje jeftina proizvodnja uz velike količine raspoložive hrane, a to organska proizvodnja ne nudi. Problem je za sada praktično nerešiv. Istovremeni brzi rast prinosa, uz fungicidno delovanje pojedinih prirodnih supstanci, do sada nije promovisan i nema širu praktičnu primenu usled promenljivih uspeha i/ili skupe proizvodnje. Primenom preparata “EKO-LAME”, ovi problemi se mogu prevazići. 

chili-peppers-isolated-white-removebg-preview

Šta je Eko Lame?

Eko Lame

“EKO-LAME” je tečni, organski, mikrobiološki stimulator za folijarnu prihranu (preko lista), prihranu zalivanjem i tretman ratarskih, vinogradskih, voćarskih, povrtarskih kultura, cveća i sadnog/semenskog materijala, koji ima niz pozitivnih efekata na fiziološki rast, zdravlje i plodonošenje biljaka. On predstavlja kombinaciju odabranih mikroorganizama, pripremljenih posebnom tehnologijom.

“EKO-LAME” pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu. Sve supstance koje se koriste za njegovu proizvodnju su od prirodnih biljnih materijala i mikroorganizama, u odnosima, koji skladno održavaju procese razmene materije i energije u biljkama.

Preparat “EKO-LAME” dovodi do povećanja prinosa i u organskoj i u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. U konvencionalnoj proizvodnji, on potpomaže brži oporavak biljaka nakon upotrebe herbicida i redukuje potrebnu količinu neorganskog đubiva. Kod organske poljoprivrede, celokupna proizvodnja se može bazirati na upotrebi samo ovog preparata, a da se pri tome mogu postići (i nadmašiti) proizvodni rezultati posle konvencionalnih tretmana.

Na ovaj način, organska proizvodnja ne mora da bude u podređenom položaju u pogledu prinosa, što je njena osnovna mana. U pogledu kvantiteta i kvaliteta voćarskih, ratarskih i vinogradskih proizvoda (većoj specifičnoj težini, održivosti nakon berbe, hemijskom sastavu, ukusu i mirisu), prednosti su apsolutno na strani preparata “EKO-LAME” u odnosu na slične proizvode dostupne na tržištu.

“EKO-LAME” unapređuje organsku proizvodnju zbog porasta prinosa, boljih fizičkih i nutritivnih svojstava, a u konvencionalnoj proizvodnji, ublažava delovanje štetnih hemijskih sredstava po čovekovo zdravlje i zdravlje životinja.

JABUKA SOKO BANJA
JAGODA 6 cm
JAGODA NA DLANU
JAGODA SIBICA
KAJSIJA BANSTOL 22
KAJSIJE BANSTOL 22 2
KRUSKA VELIKA - Copy
KRUSKE STABLA - Copy
KRUŠKE - Copy
NEKTARINA - Copy
SL 2 JAGODE - Copy
TRESNJE - Copy
VINOGRAD
VISNJA ILI TRESNJA - Copy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
JABUKA SOKO BANJA
JAGODA 6 cm
JAGODA NA DLANU
JAGODA SIBICA
KAJSIJA BANSTOL 22
KAJSIJE BANSTOL 22 2
KRUSKA VELIKA - Copy
KRUSKE STABLA - Copy
KRUŠKE - Copy
NEKTARINA - Copy
SL 2 JAGODE - Copy
TRESNJE - Copy
VINOGRAD
VISNJA ILI TRESNJA - Copy
previous arrow
next arrow

Proizvodnja

Ključna novina-Eko Lame

Mešavina mikroorganizama proizvedena na poseban način deluje kao promotor rasta biljaka i sprečavaju razvoj gljivičnih oboljenja.

Koren mlade stabljike pšenice. Veći, jači i otporniji.
Novi proizvod

Ovaj novi proizvod predstavlja apsolutnu podršku ekološki orijentisanoj proizvodnji. Eko Lame obogaćuje zemljište, smanjuje upotrebu hemije i koristi prirodne resurse (hranljive materije, energiju i informacije), kojima obiluje životno okruženje.

Novi proizvod

Postoje dva podtipa rastvora “EKO-LAME: T (“tvrda” kombinacija mikroorganizama) i M (“meka” kombinacija mikroorganizama) u vidu tečnih koncentrata izuzetne stabilnosti (i do 10 godina) koji se aktiviraju i umnožavaju na specifičan način pre same primene.

Za proizvodnju preparata “EKO-LAME” se koristi oko 15 različitih biljaka (koren ili cvet): koren koprive, list suncokreta, pireja, lipe i drugih, koje se suše, obrađuju i pojedinačno stavljaju u proces fermentacije tokom 7 meseci. Zatim se vrši celodnevna oksigenacija tako dobijenih rastvora na 36 °C, u zatvorenom prostoru, u kome se održavaju izabrani parametri vlažnosti i temperature. Na taj način se dobija tečnost sa odgovarajućim mikroorganizmima.

 M – Pseudomonas mendocina, Enterobacter hormaeche, Pseudomonas oleovorans, Exiguobacterium aurantiacum, Penicillium spp.

 T – Pseudomonas mendocina, Pseudomonas oleovorans, Lecrercia adecarboxylata, Enterobacter cloacae A – Streptomyces spp, Pseudomonas mendocina, Acinetobacter spp, Absidia spp

Ove bakterije, zajedno sa svojim metabolitima, koji su u stanju da regulišu kvalitetnu razmenu materija prilikom uzgoja biljaka, onemogućavaju stvaranje gljivica, lišajeva i štetnih toksina (fungicidno dejstvo, biofungicid).

Proizvodnja

Kompletna proizvodnja preparata Eko Lame se odvija u Odžacima.

cropped-cropped-eko_lame__5_-removebg-preview.png

Zašto izabrati Eko Lame?

Osim što ovaj proizvod omogućuje rast prinosa ratarskih kultura za 5 – 15% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, on ima i fungicidno dejstvo i ostvaruje veliki broj povoljnih agronomskih svojstava. Naš tim koji je razvio i proizveo miksturu, može da se pohvali…

Efikasnost i predanost

Od momenta stupanja u kontakt sa nama, pripremamo i pakujemo Eko lame za put.

Znanje pre svega

Ulagali smo u znanje, edukaciju, eksperimente, vreme. Uspeh je zajednički.

Pedantnost

Precizno izradjena smeša Eko Lame je najvažnija, kao i pedantnost u radu i odnosu sa klijentima.

Ekologija je jedna

Potpuno prirodan i organski preparat. Ponosni smo na principijelnost i strpljenje.

Zasad paprike

Gospodjinci

Kod povrća i ratarskih kultura, preparat Eko Lame se primenjuje folijarno posle nicanja trećeg lista, a zatim na svakih 10 cm porasta biljke. Kod žitarica se tretira i seme 24 h pre setve.

Vinograd

Okolina Podgorice

Kod višegodišnjih biljaka (grožđe i drugo voće) vrši se jesenji tretman zalivanjem preparatom Eko Lame (2-3L po stablu) U sezoni je primena folijarna.

O nama

Pre nego što počnemo

Konačno je stigla potvrda o upisu u REGISTAR! Klikni ovde

Предмет: Захтев за издавање потврде за препарат EKO LAME за употребу у органској производњи

У вези вашег захтева број 000496433 2023 од 27.12.2023. године, којим тражите издавање потврде за препарат EKO LAME за употребу у органској пољопривреди, обавештавамо вас да је микробиолошко ђубриво EKO LAME, одобрено од стране Радне групе за израду…

Misija

Ne dobija se često prilika u životu da se napravi proizvod, koji ispunjava sve zahteve, provere i postane deo "Apsolutne ekologije".

Vizija

Zamislili smo biljku sa najzelenijim listovima koji postoje, bez prskanja fungicidima i bez bolesti, koje joj prete kao i svakom živom biću.

Vrednosti

Vrednosti i vredni ljudi sa idejama uvek postoje. Najteži deo posla posla je dokazati te vrednosti i pobediti predrasude.

Eko Lame

Priroda je iskrena

Proizvodnja tečnog mikrobiološkog đubriva i oplemenjivača zemljišta “EKO LAME” odvija se u posebnom pogonu u okviru preduzeća d.o.o. “BIMDI” u Odžacima. Ovaj pogon ima ukupnu površinu  od 156 m2 i podeljen je na proizvodni i magacinski deo. U potpunosti je opremljen za ovu vrstu proizvodnje i skladištenje. U proizvodnom delu se nalaze tankovi za ekstrakciju aktivnih komponenti i vrši se stalna aeracija rastvora potrebna za razvoj aerobnih vrsta bakterija. Magacinski deo ima prostor za čuvanje sirovina i gotovog proizvoda.

Eksperimentalna proizvodnja je započela pre pet godina i bila je praćena intenzivnim ogledima na parcelama na više lokacija u Srbiji. Preparat je ispitivan na povrću, voću, ratarskim kulturama i cveću. Rezultati primene preparata Eko Lame su veoma ubedljivi i mogu se videti u Galeriji slika.

GURAVE PAPRIKE
PARADAJZ 1
PARADAJZ 2
PARADAJZ KARAVUKOVO
0 DOPIS
GROZDJE BLACK AND WHITE
GROZDJE GAJBICA
GROZDJE GAJBICE
GROZDJE LIST
JABUKE LJUBA JEDNA PA JEDNA
KAJSIJE ZELENE
KRUSKE 1
NEKA VOCKA
NEKTARINA
TRESNJE 1
VIŠNJA 23
KUKURUZ
NEPOZNATO
PSENICA 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
GURAVE PAPRIKE
PARADAJZ 1
PARADAJZ 2
PARADAJZ KARAVUKOVO
0 DOPIS
GROZDJE BLACK AND WHITE
GROZDJE GAJBICA
GROZDJE GAJBICE
GROZDJE LIST
JABUKE LJUBA JEDNA PA JEDNA
KAJSIJE ZELENE
KRUSKE 1
NEKA VOCKA
NEKTARINA
TRESNJE 1
VIŠNJA 23
KUKURUZ
NEPOZNATO
PSENICA 1
previous arrow
next arrow

Dejstvo

T EKO-LAME” “naseljava i osvaja” površinu zamljišta “pozitivnim” bakterijama kako bi se uklonile plesni, truležne i patogene bakterije. Istovremeno, upotreba “M EKO-LAME” rastvora, favorizuje mikroorganizme koji posreduju u razmeni materija između okruženja (zemlje, vazduha, vode) i biljke (azot i fosfor – fiksirajuće bakterije, razgradnja organske materije).

Primenom preko lista, efekti se uočavaju nastankom intenzivne zelene boje lista i povećanja njegove mesnatosti (efekti su vidljivi već u prvim danima nakon tretmana). Preparat pospešuje rast biljaka, fotosintezu, formiranje pupoljaka i nicanje novih (ukoliko su u ranoj fazi rasta), pospešuje zrenje voća, uklanja mrlje i pege nastale dejstvom insekata, opekotina, promrzotina ili oštećenja od grada.

Ovaj preparat se upravo i preporučuje kao prvi izbor u korekciji delovanja nepovoljnih faktora i oporavka biljke radi dostizanja željenih prinosa (povećava se otpornost biljaka na bolesti i stres). Oporavak biljaka iz početnih faza sušenja je takođe jedna od specifičnosti ovog preparata.

Zalivanjem korenovog sistema višegodišnjih biljaka preparatom “EKO-LAME”, na jesen, obezbeđuje se intenzivan razvoj korena i zahvaljući tome se postiže velika otpornost prema suši i stresu. Dobija se veći osmotski pritisak u ćelijama biljaka, povećava se bokorenje biljaka ili razvoj korenovog sistema, kako u dubinu, tako i u širinu. Ovo povećava otpornost biljke na poleganje i prema bolestima.

Pospešuje se moć usvajanja vode, a time i otpornost na sušu, povećava se količina šećera u biljkama, otpornost prema izmrzavanju, kao i ozdravljenje oštećenog i formiranje novog-zdravog korenovog sistema.

 “EKO-LAME” dovodi do velike aktivacije azotofiksatora u zemlji, znatno bržeg povećanja udela humusa u zemlji i uspostavljanja normalne mikroflore na površini i u dubini zemlje. Kod voća, izrazito podržava revitalizaciju starih grana (izbijanje novih izdanaka) i potpuno zanavljanje i plodonošenje voća kod već “otpisanih” voćnjaka usled starosti i produženja berbe za više godina.

Efekti dejstva preparata se uočavaju već posle drugog tretmana, ali se kontinuiranom upotrebom preparata “EKO-LAME”, efekti samo pojačavaju do potpune kolonizacije poželjnim bakterijama posle tri godine upotrebe.

.

Upotreba

ioana-cristiana-3LpjW3aAC9c-unsplash
List i koren, ne zaboravite! Eko lame

Upotreba

Preparat se može koristiti kod:

 • RATARSKIH KULTURA: različitih žita, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, krmnog bilja i duvana;
 • POVRĆA (u polju i zatvorenom prostoru): paradajza, paprike, krastavaca, kupusnjača, korenasto – krtolastog povrća, lisnatog povrća i mahunarki;
 • CVEĆA (svih vrsta) u polju i zatvorenom prostoru;
 • VOĆA (kajsije, šljive, trešnje, višnje, jabuke, breskve, dunje i drugo);
 • Zimzelenog, listopadnog drveća i žbunja, kao i četinara.
Detaljno uputstvo o upotrebi i načinu pripreme preparata Eko Lame dobija se zajedno sa proizvodom.

Iskustva

Iskustva korisnika

Odnos uloženih sredstava i rada u ove tehnološke inovacije je isplativ već u prvoj sezoni upotrebe. Do sada je preparatom “EKO-LAME” tretirano oko 500 ha ratarskih, povrtarskih kultura, vinograda i cveća na godišnjem nivou. Prve godine su bile promotivne i istovremeno prilika da se proizvodnja komponenata standardizuje, što je i ostvareno. U toku 2022. godine, ostvaren je puni efekat primene na navedenim kulturana i pripremljene su komponente za ukupno 6 000 ha. Postoje korisnici koji koriste preparat u kontinuitetu već 3 godine.Posebno smo ponosni na proizvođače paprika (66 t/ha, uz 80 % paprika u prvoj klasi, bez upotrebe drugih preparata, na otvorenom prostoru), proizvođače jagoda (prvi rani plodovi, krupni, sočni, dugotrajni), kajsija, dunja, jabuka, kukuruza, šećerne repe, malina, kupina i suncokreta.

.

Miksturu koristim kao biostimulator na dvadesetak jutara zemlje koju obrađujem. Prezadovoljan sam prinosom soje. Prošle godine sam imao oko 30 mc po jutru, a ove godine preko 24 mc. Preparatom prskam i kukuruz koji uvek veoma dobro izgleda, ali ga ne vršem samo u zrnu već i u klipovima tako da ne znam tačan prinos. Na pomenutim kulturama biostimularor primenjujem dva puta godišnje.
Slavko Nađ – Ruski Krstur
Preparatom EKO LAME (raniji naziv Mikstura) je tretiran zasad trešnje na površini od 3,15 ha i sa 2 000 stabala. Prvi tretman je bio u martu, pred početak vegetacije. Drugi tretman je bio u fazi bubrenja pupoljaka a treći u fazi otvaranja pupoljaka. Četvrti tretman je bio pred kraj cvetanja. Peti, šesti i sedmi su obavljeni u razmaku od 10 dana. Osmi tretman je obavljen u septembru, po završetku rezidbe. Efekti: Trešnje su bile u dobroj kondiciji, bez gljivičnih oboljenja. Pri pojavi lisne vaši, tretman preparatom EKO LAME je dao zadovoljavajuće efekte. Najbitniji i najkorisniji efekat primene je bio izostanak pucanja plodova. Do njega dolazi usled padavina u maju i junu. Kako 2020. godina bila kišovita, ostali voćari su imali problem sa pucanjem i do 90% roda. Na mom zasadu problem je bio zanemarljiv – 2%.
Dragan Šutalo - Krušedol
Na oglednim parcelama su naizmenično sejani kukuruz i soja uz promenu kulture svake godine. Preparat EKO LAME sam koristio više puta u toku godine u zavisnosti od vremenskih uslova i porasta biljke. Prva primena na kukuruzu je bila sa dva do tri lista, druga sa sedam do deset listova. Treća primena je bila pri visini stabljike kada je još moguć prolaz traktorom.
Milivoje Stanković – Karavukovo
Tretiranje semena soje, 24 časa pre setve, se pokazalo kao veoma dobro. Nicanje je bilo ujednačeno i korenov sistem je bio razvijenijinego obično. EKO LAME (raniji naziv Mikstura) u soji sam prvi put primenjivao kod prve troliske, drugi put pri visini biljke od 20 cm i treći put kada se maksimalno zatvore redovi. Zadovoljan sam primenom miksture i u kukuruzu i u soji. Kukuruz je imao veću hektolitarsku težinu, bio je jedar i imao je veći prinos za oko 20%. To isto važi i za soju. Da bi EKO LAME imao maksimalni učinak, bili su potrebni i određeni preduslovi kao što je đubrenje stajnjakom i navodnjavanje. EKO LAME sam primenjivao i u zasadu lešnika. Lešnici su brže rasli i bili su bujniji, a plod je bio zdraviji i teži. EKO LAME sam koristio i u mikro ogledu, u bašti za proizvodnju povrtarskih kultura: krompira, paprika, luka i krastavaca. Posebno mogu da naglasim dobre rezultate u prinosu i kvalitetu krompira. Krtole su bile jedre, zdrave i ukusne.
Vlada Stanković - Karavukovo
EKO LAME (raniji naziv Mikstura) sam koristio dve godine na pšenici i kukuruzu. 1. Pšenica Seme je tretirano u mešaoni stočne hrane i tako ovlaženo je držano 48 sati pre setve. 2. Kukuruz Seme je tretirano ručno i takođe je držano vlažno 48 sati pre setve. Za sada to radim dve godine i kod pšenice sam u drugoj godini postigao pronos od 9 t na 2 jutra i to bez primene herbicida i pesticida. Kod kukuruza me je iznenadilo to što je u prvoj godini primene bilo do tri klipa, a u drugoj do pet klipova po stabljici. Biljke su u drugoj godini ishranile po tri dobra klipa.
Nenad Turićanin – Bogujevo
Prošle godine sam imao industrijsku papriku sorte “Nada” na površini od 33 a. Nicanje je bilo usporeno i neravnomerno usled hladnog i suvog vremena i zbog toga sam odlučio da koristim biostimulator EKO LAME (raniji naziv Mikstura), što se kasnije pokazalo kao izvanredno rešenje. Prvi tretman je bio 08.05.2020, a poslednji od ukupno devet 16.08.2020. Paprika je zalivana sedam puta i posle svakog zalivanja je tretirana preparatom EKO LAME. Efekti primene su bili sledeći: Biljke su bile snažnije i zelenije i imale su mnogo više cvetova nego prethodnih godina. Plodovi su bili krupni i zdravi, bez znakova truleži ili drugih bolesti. Na ovoj relativno malojpovršini ukupan prinos je bio 6 t potpuno zrele i zdrave paprika. Ceo rod je otišao na sušenje, a kvalitet mlevene paprike je bio izvanredan. Sledeće godine ću takođe koristiti EKO LAME, ali uz tretman semena koji ove godine nije rađen. Primenu ću proširiti i na ostale useve.
Dušan Sunajko – Odžaci
Poljoprivrednik iz sela Brekovo, opština Arilje. Obrađuje površinu od 60a. „Koristim EKO LAME za tretiranje maline sorti Fertodi i Vilamet. Izuzetno sam zadovoljan prinosom i kvalitetom. Jedan zasad maline Fertodi je tretiran u korenu prilikom sadnje. Ovim je postignut kompletan organski proizvod. Biljke sam vezao na 3 metra visine kako bih testirao da li na toj visini mogu da iznesu plod. Oduševljen sam zato što je na celom stablu bio isti kvalitet roda. Koristio sam EKO LAME i za tretiranje kukuruza. Za samo 5 dana se mogla videti razlika u kvalitetu biljke. Dostavljam slike kako bi se mogla uporediti biljka pre i posle tretiranja.
Rajko Pjevović
Dugogodišnji proizvođač maline, otkupljivač i rukovodilac hladnjače i vrstan poznavalac proizvodnje maline. Obrađuje površinu od 40a. „U poslednje 3 godine tretiram malinu isključivo proizvodom EKO LAME. Uverio sam se u kvalitet ploda i biljke. Svake godine, biljka je sve zdravija, a time pruža i bolji kvalitet roda. U toku otkupa primetio sam da je gajbica sa rodom maline sve teža. Nastaviću da svoje maline tretiram isključivo preparatom EKO LAME zbog većeg prinosa“.
Branko Uzunović - Ivanjica
Obrađuje 6 ari maline „Malinu tretiram preparatom EKO LAME u poslednje 3 godine. Prezadovoljan sam prinosom koji je oko 220kg/a. Pre tretiranja prinos je u proseku bio između 150 i 180kg/a“.
Mirko Vujović - Ivanjica
Proizvođač sušenog voća i povrća sistemom dehidratacije. „Proteklih godina merio sam brix vrednost u plodu kod proizvođača koji koriste preparat EKO LAME. Zaključio sam da u je proseku u plodu koji tretiran proizvodom EKO LAME, ona bila veća za oko 2% . Procenat Brix-a u sorti maline Vilamet bio je 12 %, a u sorti Fertodi 14%. Prilikom sušenja maline u dehidratacionoj sušari ,dobio sam znatno bolje rezultate u odnosu sveže maline na 1kg sušene, u odnosu na postupak sušenja liofilizacijom“.
Veselin Jeremić - Prilike

Detaljni rezultati

REZULTATI  ISPITIVANJA UTICAJA PREPARATA “EKO LAME” NA MORFOLOŠKE I

PRODUKTIVNE KARAKTERISTIKE SOJE I KUKURUZA

Radi ispitivanja uticaja primene mikrobiološkog đubriva i oplemenjivača zemljišta (preparat “Eko Lame”) koje sadrži mikroorganizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja, na morfološke i produktivne karakteristike soje i kukuruza, kao i optimalno vreme primene đubriva “Eko Lame”, postavljen je ogled sa usevima kukuruza i soje proizvodne 2022. godine. Postavljen je eksperiment sa varijantama, sa i bez primene đubriva, u okviru postojećeg šestopoljnog plodoreda. U ovom plodoredu su bili zastupljeni usevi (kukuruz i soja) na kojima je obavljeno ispitivanje đubriva. Ovlašćena osoba za sprovođenje istraživanja je bio prof. dr Željko Dolijanović.

SOJA

Uočeni su pozitivni rezultati primene preparata u pogledu morfoloških i produktivnih osobina soje. Podaci su obrađeni i statistički, metodom jednofaktorske analize varijanse. Sve ispitivane osobine su se statistički značajno ili vrlo značajno razlikovale u varijantama primene đubriva u odnosu na kontrolnu varijantu. Naročito se ističe povećanje visine biljaka soje što dalje prati povećanje broja spratova, bočnih grana, broja i mase mahuna, kao i broja i mase zrna. Vlažnost semena u vreme berbe je bila na istom nivou, što je još jedan pokazatelj da je primena preparata ovog tipa najizraženija u godinama sa nedostatkom padavina i visokim temperaturama vazduha tokom letnjih meseci, kakva je upravo bila proizvodna 2022. godina. Prinos zrna soje je bio veći za 21 %, što je veoma značajno povećanje, posebno imajući u vidu nepovoljne meteorološke uslove u toj godini.

KUKURUZ

Ispitivanjem uticaja preparata “Eko Lame” na morfološke i produktivne osobine biljaka kukuruza uočeno je povećanje vrednosti svih ispitivanih osobina. Podaci su obrađeni statistički, metodom jednofaktorske analize varijanse. Sve ispitivane osobine su se statistički značajno ili vrlo značajno razlikovale u varijantama primene đubriva u odnosu na kontrolnu varijantu. Primena navedenog preparata rezultirala je smanjenim procentom vlage u zrnu, što znači lakše skladištenje i manju opasnost od skladišnih bolesti i štetočina uz smanjenje troškova dosušivanja zrna. Primena preparata “Eko Lame” je, prema našim rezultatima, siguran put povećanja prinosa zrna (3 500 kg/ha : 5 900 kg/ha). To je bio zaključak za ovu godinu, što je dobar preduslov za nastavak ispitivanja i donošenje pouzdanih zaključaka za ovaj lokalitet i tip zemljišta, posebno ako bi se naredna godina/godine razlikovale po meteorološkim uslovima od ispitivane, 2022. godine.

DETALJAN IZVEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDE

.

ISPITIVANJE UTICAJA PREPARATA EKO LAME NA PRINOS KUKURUZA 2022.

Uticaj preparata Eko Lame na prinos kukuruza

Ispitivan je mikrobiološki preparat koji sadrži mikroorganizme stimulatore rasta biljaka i koji pozitivno deluje na zemljište i životnu sredinu. Eko Lame je tečni, organski, mikrobiološki stimulator i predstavlja kombinaciju odabranih mikroorganizama. To je potpuno prirodan i organski preparat.

 

U ovom slučaju, preparat je bio primenjen u proizvodnji više domaćih hibrida kukuruza na setvenoj površini od 170 ha. Od toga su 65 ha bile utrine i prva godina privođenja zemljišta kulturi. Setva je počela 01.05.2022. godine, a završena je 07.05. 2002. Zatim je nastavljena na ostalim površinama od 105 ha. Setva je završena 25.05.2022.

Seme je tretirano preparatom Eko Lame 48 h pre setve (1 l/50 kg semena).

Prvi tretman je rađen u fazi vegetacije i porasta kukuruza sa dva lista i formiranja trećeg. Utrošak preparata je bio 10l/ha.

Nakon četiri dana je kukuruz tretiran herbicidima protiv korova. Tretman preparatom Eko Lame je ponovljen u fazi od 5 do7 listova sa količinom od 15 l/ha.

Želim da naglasim da ni na jednoj od ovih setvenih površina nije rađen ni jedan tretman veštačkim đubrivom.

U fazi od 10 listova, je već osetno primećeno dejstvo preparata u poređenju sa okolnim privatnim parcelama koje su bile na istom potezu, na istoj KO i pod istim agroekološkim uslovima. Na tim površinama je primenjivana puna agrotehnika sa potpunim dozama veštačkog đubriva i folijarne prihrane.

U fazi formiranja klipova je kod kukuruza, koji je tretiran preparatom Eko Lame, broj klipova po jednoj stabljici bio 3, dok je na površinama bez tretmana (sa kompletnom agrotehnikom) bio 2.

Na kraju berbe kukuruza kombajniranjem, vršene su analize za zdravstvenu ispravnost i dokazano je da je celokupna isporučena količina bila izuzetne zdravstvene ispravnostii bez patogenih plesni.

Na parcelama kukuruza koji je tretiran preparatom Eko Lame, prinos je u proseku bio veći za 28% u odnosu na parcele bez tretmana (sa kompletnom agrotehnikom).

Ova ispitivanja su izvedena u Istočnoj Srbiji na površinama KO Boljevac.

Zaključak: Potrebno je obratiti pažnju prilikom suzbijanja korova na proizvodnim površinama uz obaveznu konsultaciju sa stručnim licem za zaštitu bilja.

Izveštaj sastavio – Dipl. ing. mr Vladimir Stošić

 

UTICAJ PRIMENE PREPARATA EKO LAME U ZASADU DUNJE 2022.

Uticaj primene preparata Eko Lame u zasadu dunje

Eko Lame je mikrobiološki stimulator rasta biljka (kombinacija odabranih mikro-organizama pripremljenih posebnom tehnologijom). Njegovo pozitivno dejstvo se odražava na biljke, zemljište i životnu sredinu. To je potpuno prirodan i organski preparat, registrovan na listi sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju.

Redni broj na listi je 109, a redni broj upisa sa rokom važenja rešenja je 4206/2033. Proizvođač je doo Bimdi, Odžaci.

Primena preparata Eko Lame u zasadu dunje

Ispitivanje je izvedeno u Istočnoj Srbiji na parceli od 1 ha, KO Zaječar. Zasad je bio star četiri godine, a tretiranja preparatom su vršena u 2023. godini po vegetativnim fazama.

Prvi tretman je rađen u fazi početka pucanja lisnih pupoljka sa koncentracijom preparata Eko Lame od 10 l na 300 l vode. Primećena je pojava štitaste i lisne vaši, a na nekim delovima i bakterijske plamenjače. Tretman je vršen traktorskim atomizerom sa okruglim diznama.

Postupak: Atomizer je prvo napunjen do polovine nehlorisanom arterskom vodom, a pre sipanja preparata Eko Lame je postavljeno sito sa finom perforacijom kako se ne bi zatvorile dizne pri radu. Zatim je atomizer dopunjen preostalom količinom vode. Pre početka prskanja je uključen mešač atomizera. Ovaj redosled je veoma bitan za uspešan tretman.

Na isti način su rađena i ostala tretiranja.

Drugo tretiranje zasada je rađeno u fazi razvijanja prvih listića.

Treće tretiranje je bilo u fazi roze pupoljaka.

Četvrto tretiranje je rađeno u fazi početka cvetanja (kada je bilo otvoreno 30% cvetova)

Peto tretiranje je bilo u fazi pre potpunog cvetanja.

Šesto tretiranje je rađeno kada su plodovi bili veličine oraha.

Sedmo tretiranje je bilo u drugoj polovini juna zbog nepovoljnih vremenskih uslova (kiša i visoka temperatura). Tada je došlo do pojave pegavosti lišća, a onda i truleža listova. Sa ovim tretmanom se kasnilo zbog nepovoljnih uslova za rad traktorom. Posledice su se odrazile i na trulež plodova.

Osmo prskanje je bilo sedam dana posle sedmog a poslednje,

Deveto prskanje je obavljeno sredinom avgusta.

 

Napomena. Prednosti preparata Eko Lame sam pratio vizuelno obilazeći zasade dunja na istoj KO Zaječar i posmatrajući dešavanja kroz razvojne faze. Upoređivao sam zdravstveno stanje zasada koji su tretirani standardnim metodama sa našom parcelom. Jedan od tih zasada je stradao 80% od Ervinije a drugi je opstao zahvaljujući ogromnim naporima i primeni velike količine pesticida sa potpunom agrotehnikom i savetima stručnih lica. Veoma je bitno da se istakne da preparat Eko Lame naseljava i osvaja, korisnim bakterijama, površine na kojima se primenjuje i samim tim uklanja plesni i patogene bakterije.

 

Preporuke za narednu godinu

Na istom zasadu dunja treba obaviti jesenje prskanje sadnica (10 l/300 l vode) i zalivanje stabala sa po dva litra istog preparata u prečniku od 1 m. Ostale tretmane raditi na proleće u vegetaciji po fazama i po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova i pojave prvih simptoma infekcije.

 

Izveštaj sastavio – Dipl. ing. mr Vladimir Stošić

.

UNIVERZITET U BEOGRAD  

Poljoprivredni fakultet                                                

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Katedra za agrotehniku i agroekologiju

DOO Bimdi, Odžaci

Predmet: Izveštaj o sprovedenom ogledu ispitivanja uticaja preparata “Eko Lame” na morfološke i produktivne karakteristike soje i kukuruza 2022 godina

U cilju ispitivanja uticaja primenjenog mikrobiološkog đubriva (preparat “Eko Lame”) koje sadrži mikro-organizme mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja, na morfološke i produktivne karakteristike soje i kukuruza, kao i optimalno vreme primene đubriva “Eko Lame”, postavljen je ogled sa usevima kukuruza i soje proizvodne 2022. godine.

DETALJAN IZVEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDE

Predmet: Izveštaj o sprovedenom ogledu ispitivanja uticaja preparata “Eko Lame” na morfološke i produktivne karakteristike kukuruza 2023 godina

DETALJAN IZVEŠTAJ MOŽETE POGLEDATI OVDE

Galerija

« of 2 »

Kontakt

Pošaljite nam poruku

  Pitanja & Odgovori

  Pretpostavljamo da je pitanja mnogo. Probaćemo na svakoj stranici da odgovorimo na ona sa kojima se najčešće susretali na samom početku.

  Voćarstvo i ratarstvo se praktično ne mogu zamisliti bez česte upotrebe fungicida, pesticida i drugih hemijskih jedinjenja, čiji se tačan uticaj na zdravlje ljudi, životinja i korisnih insekata (pčela) još uvek u potpunosti ne poznaje ili su dokazani negativni efekti.

   

  Ciljne kupce najviše interesuje jeftina proizvodnja uz velike količine raspoložive hrane, a to organska proizvodnja ne nudi. Problem je za sada praktično nerešiv. Istovremeni brzi rast prinosa, uz fungicidno delovanje pojedinih prirodnih supstanci, do sada nije promovisan i nema širu praktičnu primenu usled promenljivih uspeha i/ili skupe proizvodnje. Primenom preparata “EKO-LAME”, ovi problemi se mogu prevazići.

  Rešavanje ovog problema se danas vidi u organskoj proizvodnji, koja je uvek praćena značajno nižim proizvodnim rezultatima i/ili zdravijoj konvencionalnoj proizvodnji.

  Proizvod omogućava proizvodnju po principu “apsolutne ekologije” i plasman na tržišta koja imaju veću vrednost (organski proizvodi). Približavanje efikasnosti proizvodnje konvencionalne i alternativne proizvodnje omogućava veću proizvodnju zdrave hrane i smanjuje uvoznu zavisnost koja se trenutno nameće.

  Poželimo dobrodošlicu "Apsolutnoj Ekologiji"

  Na ovaj način, organska proizvodnja ne mora da bude u podređenom položaju u pogledu prinosa, što je njena osnovna mana. U pogledu kvantiteta i kvaliteta voćarskih, ratarskih i vinogradskih proizvoda (većoj specifičnoj težini, održivosti nakon berbe, hemijskom sastavu, ukusu i mirisu), prednosti su apsolutno na strani preparata “EKO-LAME” u odnosu na slične proizvode dostupne na tržištu.